Nesaf Cenhedlaeth

Pobl y Genhedlaeth Nesaf

Llongyfarchiadau i Jason Good, Luke Elsemore a Mary Curtis, a oedd i gyd yn enillwyr yng Ngwobrau ESTnet 2015. Cafodd Jason, o IQE plc, ei goroni'n Beiriannydd Ifanc y Flwyddyn a chafodd Luke o IAC Ltd ei enwi'n Brentis y Flwyddyn. Mary Curtis o IR, un o gwmnïau Infineon Technologies, enillodd y wobr Model Rôl Diwydiant y Flwyddyn am ei gwaith yn ysbrydoli eraill i ddilyn yr un llwybr gyrfa â hithau i faes peirianneg.

Edrychwch ar y fideos o'r rownd derfynol ym mhob categori isod i gael blas o'r hyn y mae'n ei olygu i weithio yn y diwydiant technoleg yng Nghymru.

Model Rôl Diwydiant y Flwyddyn

Prentis y Flwyddyn

Peiriannydd Ifanc y Flwyddyn

 

Dyma rai fideos o bobl ifanc sy'n creu argraff yn y diwydiant technoleg yng Nghymru ar hyn o bryd! 

 

Shawn Phillips, Axiom Manufacturing Services.

Mathew Hill, SPTS.

Ioan Whittick, Method4.

Christopher O'Shea, Airbus. 

Anthony Harrison, International Rectifier.

Warren James, Sony.